×

બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો અને જુઓ ફાયદાઓ: આ કેમ ખુબ જ જરૂરી? મુક્ત મને રમતું બાળક એટલે એના માટે “સ્વર્ગ અનુભૂતિ”

બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો અને જુઓ ફાયદાઓ: આ કેમ ખુબ જ જરૂરી? મુક્ત મને રમતું બાળક એટલે એના માટે “સ્વર્ગ અનુભૂતિ”

બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો એટલે તેમને આપણે કેટલાક સ્વાધીનતા આપીએ છીએ. બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો એ એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે જે તેમને તેમની રચનાત્મકતા અને સંપત્તિનો આનંદ આપે છે.

બાળ ઉછેરમાં આઉટડોર રમતનું વિશેષ મહત્વ છે, ધૂળમાં રમવાથી બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ખુબ જ વિકસિત થાય છે.

બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો એ તેમને નવા કલાઓ, રમકડાઓ અને વિચારોની રચના માટે અવકાશ આપે છે. તેમને ખેળવાની અને સાંગીતિક પ્રવૃત્તિઓને વિકાસ આપે છે.

ધૂળ-માટીમાં રમવું વધારે સેહતમંદ  છે. ઘણા સ્થળો ગંદકીને કાદવ કિચડથી ખદબદતા હોય તેવી જગ્યાએ બાળકને અવશ્ય ન રમવા દેવું. માટીમાં ન રમતા બાળકોને સારા બેક્ટેરીયાનો લાભ મળતો નથી, તેથીના શરદી, ઉધરસ, તાવ, ડાયેરીયા કે પેટના દુ:ખાવાની વધુ ફરિયાદ હોય છે. આજે તો બાળક જેવું બહાર રમવા ગયું કે તુરંત આપણે દોડીને ઘરમાં પૂરી દઇએ છીએ. જે વિજ્ઞાનીઓના મતે ખોટું છે. બાળકનો સ્વભાવ ચંચળ હોય છે. તે બહાર-રમવું ફરવું ને તેની જેવડા ભાઇબંધ જોડે ધીંગા મસ્તી કરવી ખૂબ જ ગમે છે જે સાચું પણ છે.

બાળકની વિચારશક્તિ વધે તેવા કેટલાક ઉપાયોમાં પણ રમતનું મહત્વ છે.

બાળકના હાથ પગ નો ઉપયોગ થાય તેવી શારિરીક રમતો તેની સાથે રમો. બાળકને તેની ઉંમરના અન્ય બાળકો સાથે રમવા દો. રમતા રમતા ગંદુ થાય એની ચિંતા ન કરો. બાળકને આસપાસના પ્રાણીઓ જેવા કે ગાય, કૂતરા, બિલાડી, ખીસકોલી તેમજ સ્થાનિક પક્ષીઓ કબૂતર, કાબર, મોર, લેલા વિગેરે બતાવો, તેમને બાળક પાસે ખોરાક અપાવો, તેમની બોલીઓ જાતે બોલીને બાળક પાસે બોલાવો,

બાળક ને નજીકના પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં લઈ જઈ ત્યાંના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓનું જ્ઞાન આપો, તેના હાવભાવ સમજાવો.

બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો એ તેમને સ્વતંત્રતા અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા આપે છે. તેમને તેમના રંગભૂમિની રચના માટે અવકાશ આપે છે.

Home » પાલકની માહિતી » બાળકોને મુક્ત મને રમવા દો અને જુઓ ફાયદાઓ: આ કેમ ખુબ જ જરૂરી? મુક્ત મને રમતું બાળક એટલે એના માટે “સ્વર્ગ અનુભૂતિ”

Posts

    Post Comment